Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Αθανάσιος Ι. Μάργαρης

Περιγραφή
Το μάθημα διαπραγματεύεται τις βασικές αρχές σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -