1. Παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης η-μάθησης και παραγωγής πολυμέσων

Δρ. Παντελής Μπαλαούρας

Περιγραφή

Οι τυπικές παραγωγικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγής πολυμέσων και που είναι δυνατόν να παρέχονται από τα Ιδρύματα στα μέλη ΔΕΠ είναι οι ακόλουθες:

• Ασύγχρονη η-μάθηση.

• Παραγωγή ψηφιακού βίντεο–χρήση ως στούντιο παραγωγής.

• Ψηφιοποίηση, κωδικοποίηση βίντεο και μοντάζ ψηφιακού βίντεο.

• Παραγωγή DVD

• Διάθεση διάλεξης στο Διαδίκτυο, συγχρονισμός βίντεο και διαφανειών.

• Τηλεδιάσκεψη και τηλεσυνεργασία.

• Σύγχρονη τηλεκπαίδευση δύο ή περισσοτέρων μερών.

• Ζωντανή μετάδοση διάλεξης.

• Βιντεοσκόπηση και ζωντανή μετάδοση συνεδρίων.

• Παραγωγή οδηγιών, ενημέρωση και εκπαίδευση μελών ΔΕΠ στις υπηρεσίες αυτές.

Πρέπει να τονισθεί ότι δεν παρέχεται απαραίτητα το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΔ)του κάθε ιδρύματος αλλά πιθανότερα τα ΚΛΔ να περιορίζονται σε ένα υποσύνολο αυτών, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους του ΚΛΔΥ του κάθε ιδρύματος. Η εκπαίδευση ξεκινά με το ορισμό

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -