5. Συγχρονισμός βίντεο με διαφάνειες

Κωνσταντίνος Βίλλιος, Κατερίνα Ασπιώτη

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: SEMGU103
Σχολή - Τμήμα: Σεμινάρια GUnet

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -