Οδηγίες-ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης

Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Βανέσσα Σκιαδέλλη, Αργύρης Γούναρης, Ηλίας Μπερτσιμάς, Κώστας Τσιμπάνης, Δήμητρα Κράλλη, Άννα Κεφάλα, Αγγελική Δημητρίου, Κωνσταντίνος Χειλάς

Περιγραφή


Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όσα μέλη ΔΕΠ επιθυμούν να ενημερωθούν και να λάβουν τεχνικές συμβουλές σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης η-μάθησης και παραγωγής πολυμέσων που προσφέρονται στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Αναλυτικότερα, απευθύνεται σε όσα μέλη ΔΕΠ επιθυμούν να μάθουν:

  • Πως να διαθέτουν τα μάθηματά τους στο Διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας e-class.
  • Πως να εκπέμψουν ζωντανά τις διαλέξεις τους στο Διαδίκτυο.
  • Πως να βιντεοσκοπηθούν οι διαλέξεις τους και διατεθούν στο διαδίκτυο ή πως να παράγουν οπτικοακουστικό υλικό στο εργαστήριο τους. Τεχνικά (επεξεργασία βίντεο κ.α.) και σκηνοθετικά θέματα.
  • Ποιες οι δυνατότητες τηλεδιάσκεψης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και πως μπορούν να αξιοποιηθούν από τα μέλη ΔΕΠ.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -