11. Τηλεφωνία πάνω από το Διαδίκτυο

Μίνα Αγγελοπούλου

Περιγραφή
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των τεχνικών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη της υπηρεσίας Voice Over IP του GUnet

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -