9. Υπηρεσiες τηλεδιάσκεψης για τον τελικό χρήστη

Δασκόπουλος Δημήτρης, Απόστολος Καρακούσης

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: SEMGU112
Σχολή - Τμήμα: Σεμινάρια GUnet

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -