4. Τεχνική υποστήριξη παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, επεξεργασίας βίντεο

Δρ. Σάββας Αναστασιάδης

Περιγραφή
Βασικές αρχές επεξεργασίας ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού με χρήση Η/Υ.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -