Ενεργειακοί Πλουτοπαραγωγικοί Πόροι & Γεωπολιτικά Γεωστρατηγικά Ζητήματα

Αθανάσιος Πλατιάς & Ιωάννης Παραβάντης

Περιγραφή

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία εννοιών γεωπολιτικής, γεωοικονομίας και γεωστρατηγικής της ενέργειας στους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων (και του ρόλου τους στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή), των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών και της πυρηνικής ενέργειας. Παρουσιάζεται η παγκόσμια πολιτική γεωγραφία των ενεργειακών πόρων, αναδεικνύεται ο ρόλος της ενέργειας στο διεθνή συσχετισμό δυνάμεων, και αναλύονται οι διαμορφούμενες ενεργειακές ισορροπίες και το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια και Νότια Αμερική, και Ασία. Δίνεται έμφαση σε περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα σημαντικές ενεργειακές εξελίξεις και η ενέργεια μαζί με την περιβαλλοντική ισορροπία αναδεικνύονται σε παράγοντες αστάθειας, διπλωματικών συγκρούσεων και πολεμικών συρράξεων. Επίσης, διδάσκεται η χρήση γεωπολιτικής ανάλυσης ρίσκου με εργαλεία της θεωρίας παιγνίων σε γεωστρατηγικά ενεργεια

Περισσότερα  
Κωδικός: SOCGU270
Σχολή - Τμήμα: Κοινωνικές Επιστήμες » Μεταπτυχιακό

Ανακοινώσεις