Θεωρία Παιγνίων & Διεθνής Πολιτική

Ιωάννης Παραβάντης & Ευαγόρος Ευαγόρου

Περιγραφή

Θεωρία Παιγνίων & Διεθνής Πολιτική, μάθημα επιλογής, 5ο εξάμηνο, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κωδικός: SOCGU274
Σχολή - Τμήμα: Κοινωνικές Επιστήμες » Προπτυχιακό