Πολιτικές & Θεσμοί Περιβάλλοντος

Ιωάννης Παραβάντης

Περιγραφή

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κωδικός: SOCGU288
Σχολή - Τμήμα: Κοινωνικές Επιστήμες » Προπτυχιακό