ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Ειρήνη Περυσινάκη

Περιγραφή
Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Κωδικός: TELEGU223
Σχολή - Τμήμα: Τηλεκπαίδευση » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις