Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.6.6»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1209
  •   -  Open Courses507
  •   -  Registrierung notwendig354
  •   -  Geschlossene Kurse348
  • 12703
  •   -  Dozenten276
  •   -  Studenten12413
  •   -  Gast Benutzer14