Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.9.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1402
  •   -  Open Courses538
  •   -  Registrierung notwendig476
  •   -  Geschlossene Kurse388
  • 9074
  •   -  Dozenten228
  •   -  Studenten8831
  •   -  Gast Benutzer15