Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1329
  •   -  Open Courses536
  •   -  Registrierung notwendig421
  •   -  Geschlossene Kurse372
  • 10712
  •   -  Dozenten263
  •   -  Studenten10434
  •   -  Gast Benutzer15