Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.8»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1382
  •   -  Open Courses540
  •   -  Registrierung notwendig463
  •   -  Geschlossene Kurse379
  • 9663
  •   -  Dozenten243
  •   -  Studenten9405
  •   -  Gast Benutzer15