Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.9.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1411
  •   -  Open Courses536
  •   -  Registrierung notwendig483
  •   -  Geschlossene Kurse392
  • 8445
  •   -  Dozenten216
  •   -  Studenten8222
  •   -  Gast Benutzer7