Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.6.7»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1227
  •   -  Open Courses518
  •   -  Registrierung notwendig354
  •   -  Geschlossene Kurse355
  • 12185
  •   -  Dozenten289
  •   -  Studenten11882
  •   -  Gast Benutzer14