Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.10.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1445
  •   -  Open Courses548
  •   -  Registrierung notwendig500
  •   -  Geschlossene Kurse397
  • 7814
  •   -  Dozenten207
  •   -  Studenten7600
  •   -  Gast Benutzer7