Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1263
  •   -  Open Courses531
  •   -  Registrierung notwendig374
  •   -  Geschlossene Kurse358
  • 11307
  •   -  Dozenten269
  •   -  Studenten11024
  •   -  Gast Benutzer14