Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.9.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1426
  •   -  Open Courses544
  •   -  Registrierung notwendig486
  •   -  Geschlossene Kurse396
  • 8117
  •   -  Dozenten220
  •   -  Studenten7890
  •   -  Gast Benutzer7