Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1297
  •   -  Open Courses535
  •   -  Registrierung notwendig392
  •   -  Geschlossene Kurse370
  • 10864
  •   -  Dozenten264
  •   -  Studenten10585
  •   -  Gast Benutzer15