Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1282
  •   -  Open Courses532
  •   -  Registrierung notwendig390
  •   -  Geschlossene Kurse360
  • 11126
  •   -  Dozenten274
  •   -  Studenten10838
  •   -  Gast Benutzer14