Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1251
  •   -  Open Courses529
  •   -  Registrierung notwendig367
  •   -  Geschlossene Kurse355
  • 11730
  •   -  Dozenten278
  •   -  Studenten11438
  •   -  Gast Benutzer14