Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1339
  •   -  Open Courses540
  •   -  Registrierung notwendig427
  •   -  Geschlossene Kurse372
  • 10332
  •   -  Dozenten231
  •   -  Studenten10086
  •   -  Gast Benutzer15