Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7.1»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1263
  •   -  Cursos abiertos531
  •   -  Registrarse como usuario374
  •   -  Cursos cerrados358
  • 11307
  •   -  Formadores269
  •   -  Aprendices11024
  •   -  Usuario invitado14