Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.9.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1426
  •   -  Cursos abiertos544
  •   -  Registrarse como usuario486
  •   -  Cursos cerrados396
  • 8116
  •   -  Formadores220
  •   -  Aprendices7889
  •   -  Usuario invitado7