Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1329
  •   -  Cursos abiertos536
  •   -  Registrarse como usuario421
  •   -  Cursos cerrados372
  • 10712
  •   -  Formadores263
  •   -  Aprendices10434
  •   -  Usuario invitado15