Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.10.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1445
  •   -  Cursos abiertos548
  •   -  Registrarse como usuario500
  •   -  Cursos cerrados397
  • 7814
  •   -  Formadores207
  •   -  Aprendices7600
  •   -  Usuario invitado7