Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1339
  •   -  Cursos abiertos540
  •   -  Registrarse como usuario427
  •   -  Cursos cerrados372
  • 10332
  •   -  Formadores231
  •   -  Aprendices10086
  •   -  Usuario invitado15