Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1282
  •   -  Cursos abiertos532
  •   -  Registrarse como usuario390
  •   -  Cursos cerrados360
  • 11126
  •   -  Formadores274
  •   -  Aprendices10838
  •   -  Usuario invitado14