Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.9.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1411
  •   -  Cursos abiertos536
  •   -  Registrarse como usuario483
  •   -  Cursos cerrados392
  • 8443
  •   -  Formadores216
  •   -  Aprendices8220
  •   -  Usuario invitado7