Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.9.2»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1402
  •   -  Cursos abiertos538
  •   -  Registrarse como usuario476
  •   -  Cursos cerrados388
  • 9074
  •   -  Formadores228
  •   -  Aprendices8831
  •   -  Usuario invitado15