Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1251
  •   -  Cursos abiertos529
  •   -  Registrarse como usuario367
  •   -  Cursos cerrados355
  • 11730
  •   -  Formadores278
  •   -  Aprendices11438
  •   -  Usuario invitado14