Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.6.7»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1227
  •   -  Cursos abiertos518
  •   -  Registrarse como usuario354
  •   -  Cursos cerrados355
  • 12185
  •   -  Formadores289
  •   -  Aprendices11882
  •   -  Usuario invitado14