Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.8»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1382
  •   -  Cursos abiertos540
  •   -  Registrarse como usuario463
  •   -  Cursos cerrados379
  • 9665
  •   -  Formadores243
  •   -  Aprendices9407
  •   -  Usuario invitado15