Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.6.6»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1209
  •   -  Cursos abiertos507
  •   -  Registrarse como usuario354
  •   -  Cursos cerrados348
  • 12703
  •   -  Formadores276
  •   -  Aprendices12413
  •   -  Usuario invitado14