Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Open eClass 3.7.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1297
  •   -  Cursos abiertos535
  •   -  Registrarse como usuario392
  •   -  Cursos cerrados370
  • 10866
  •   -  Formadores264
  •   -  Aprendices10587
  •   -  Usuario invitado15