Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1382
  •   -  Open Courses540
  •   -  Registration required463
  •   -  Closed courses379
  • 9665
  •   -  Enseignants243
  •   -  étudiants9407
  •   -  Utilisateur Visiteur15