Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1411
  •   -  Open Courses536
  •   -  Registration required483
  •   -  Closed courses392
  • 8443
  •   -  Enseignants216
  •   -  étudiants8220
  •   -  Utilisateur Visiteur7