Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1426
  •   -  Open Courses544
  •   -  Registration required486
  •   -  Closed courses396
  • 8116
  •   -  Enseignants220
  •   -  étudiants7889
  •   -  Utilisateur Visiteur7