Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1251
  •   -  Open Courses529
  •   -  Registration required367
  •   -  Closed courses355
  • 11730
  •   -  Enseignants278
  •   -  étudiants11438
  •   -  Utilisateur Visiteur14