Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1445
  •   -  Open Courses548
  •   -  Registration required500
  •   -  Closed courses397
  • 7814
  •   -  Enseignants207
  •   -  étudiants7600
  •   -  Utilisateur Visiteur7