Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1282
  •   -  Open Courses532
  •   -  Registration required390
  •   -  Closed courses360
  • 11126
  •   -  Enseignants274
  •   -  étudiants10838
  •   -  Utilisateur Visiteur14