Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1227
  •   -  Open Courses518
  •   -  Registration required354
  •   -  Closed courses355
  • 12185
  •   -  Enseignants289
  •   -  étudiants11882
  •   -  Utilisateur Visiteur14