Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1297
  •   -  Open Courses535
  •   -  Registration required392
  •   -  Closed courses370
  • 10866
  •   -  Enseignants264
  •   -  étudiants10587
  •   -  Utilisateur Visiteur15