Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1402
  •   -  Open Courses538
  •   -  Registration required476
  •   -  Closed courses388
  • 9074
  •   -  Enseignants228
  •   -  étudiants8831
  •   -  Utilisateur Visiteur15