Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1209
  •   -  Open Courses507
  •   -  Registration required354
  •   -  Closed courses348
  • 12703
  •   -  Enseignants276
  •   -  étudiants12413
  •   -  Utilisateur Visiteur14