Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1329
  •   -  Open Courses536
  •   -  Registration required421
  •   -  Closed courses372
  • 10712
  •   -  Enseignants263
  •   -  étudiants10434
  •   -  Utilisateur Visiteur15