Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1339
  •   -  Open Courses540
  •   -  Registration required427
  •   -  Closed courses372
  • 10332
  •   -  Enseignants231
  •   -  étudiants10086
  •   -  Utilisateur Visiteur15