Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
GUNET eClass 
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 1263
  •   -  Open Courses531
  •   -  Registration required374
  •   -  Closed courses358
  • 11307
  •   -  Enseignants269
  •   -  étudiants11024
  •   -  Utilisateur Visiteur14