Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης,
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου,
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιλίσια, 15784 Αθήνα
+30 210 727 5611
+30 210 727 5601
 eclass <at> gunet.gr