Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Kontakt

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης,
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου,
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιλίσια, 15784 Αθήνα
- Nicht verfügbar -
- Nicht verfügbar -
 eclass <at> gunet.gr