Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης,
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου,
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιλίσια, 15784 Αθήνα
- Μη διαθέσιμο -
- Μη διαθέσιμο -
 eclass <at> gunet.gr