ΣΥΣΤΗΜΑ Wiki
- Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2010 -
Για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα wiki\'s, σας παρακαλώ να πατήσετε στο eclass αριστερά την επιλογή Wiki, μετά στον τίτλο του wiki που έχω φτιάξει "Το παραμύθι μας". Όταν ανοίξει, πατήστε στο αλλαγή σελίδας και συνεχίστε ό καθένας από λίγο το παραμύθι, ώστε να ολοκληρωθεί.