Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
1. Παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης η-μάθησης και παραγωγής πολυμέσων (SEMGU102)Δρ. Παντελής Μπαλαούρας
.
10. Ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης με open-source λογισμικό (SEMGU113)Δασκόπουλος Δημήτρης, Φεργάδης Γιώργος, Καρακούσης Απόστολος
.
11. Τηλεφωνία πάνω από το Διαδίκτυο (SEMGU109)Μίνα Αγγελοπούλου
.
2.Τεχνικά, σκηνοθετικά θέματα εικονοληψίας και φωτισμού (SEMGU104)Παναγιώτης Μαρκόπουλος
.
3. Υποστήριξη μονόδρομων μεταδόσεων διαλέξεων από απόσταση. (SEMGU110)Μανώλης Ζουράρης
.
4. Τεχνική υποστήριξη παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, επεξεργασίας βίντεο (SEMGU114)Δρ. Σάββας Αναστασιάδης
.
5. Συγχρονισμός βίντεο με διαφάνειες (SEMGU103)Κωνσταντίνος Βίλλιος, Κατερίνα Ασπιώτη
.
6. Διάθεση αρχείων βίντεο στο Διαδίκτυο (SEMGU105)Μιχάλης Γκατζώνης
.
8. Γενικά θέματα σχεδιασμού και χρήσης αιθουσών τηλεκπαίδευσης (SEMGU111)Παντελής Μπαλαούρας
.
9. Υπηρεσiες τηλεδιάσκεψης για τον τελικό χρήστη (SEMGU112)Δασκόπουλος Δημήτρης, Απόστολος Καρακούσης
.
Creating Digital Educational Materials and Online Courses (IT218)GUnet E-learning Group
HOLOMAKERS: Holography in STEAM education (LABGU366) Holomakers team
Infrastructure and Services for building a Learning City Virtual Academy (Erasmus+ KA1 Mobility) (SEMGU126)GUnet E-learning Group
InSIDE - Including Students with Impairments in Distance Education (ERASMUS+)Georgios Kouroupetroglou
Learning Cities: Two UNESCO pearls, the Gulf of the Poets and the "Cinque Terre" National Park Arts, Nature and Calture (SEMGU122)Jacop Bianchi, Claudia Baldiera, Sabrina Ferdeghini, Diego Savani
.
MAENDI2012-Modeling and Analysis of of Environmental Data using ICT (SEMGU121)Manolis Maragoudakis
SKIVRE Training Module 1: THE MONASTIC PRODUCT (SEMGU145)Matthias Wagner, Victoria Templeton
.
SKIVRE Training Module 5: Social media and communication strategies  (SEMGU147)Karin Drda-Kühn
.
SKIVRE Training Module 8: Financing Strategies (SEMGU146)Angela Ivanova, Wolfgang Kniejski
.
WBS: Construction Workers (SEMGU148)Παντελής Μπαλαούρας
.
Αρχές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (STEM-ΔΕ9)Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Εισαγωγή στην Εκπαίδευση STEM: οι διεθνείς τάσεις (STEM-ΔΕ1)Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Εκπαίδευση STEM και ανθρωπιστικές Επιστήμες - STEAM (STEM-ΔΕ6)Κωνσταντίνος Σκορδούλης
.
Εκπαίδευση Διαχειριστών (SEMGU108)Κ. Τσιμπάνης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (SEMGU100)Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Ειδικών Χρήστών (SEMGU101)Κ. Τσιμπάνης
Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Συστήματα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (STEM-ΔΕ10)Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Γεώργιος Κουτρομάνος, Αριστοτέλης Γκιόλμας
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας: Απλές Μηχανές και Μηχανισμοί (STEM-ΔΕ8)Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών - Microcomputer Based Laboratory (MBL) (STEM-ΔΕ7)Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Επαγγελματική Ανθεκτικότητα (SEMGU124)Μαντώ Αναγνώστου
.
Θέματα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (SEMGU106)Κ. Τσιμπάνης, Ι. Εξηνταρίδης, Α. Διαμαντίδης
Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (STEM-ΔΕ5)Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Μάθηση Μέσω Φορητών Συσκευών και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Εφαρμογών (STEM-ΔΕ12)Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Μάθηση μέσω Σχεδιασμού - η μέθοδος Project (STEM-ΔΕ4)Κωνσταντίνος Σκορδούλης - Λία Γαλάνη
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (STEM-ΔΕ13)Κωνσταντίνος Σκορδούλης - Ευαγγελία Μαυρικάκη
.
Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές αξιολογήσεις θεραπείες και παρεμβάσεις. (SEMGU144)Ανάργυρος Καραπέτσας
Οδηγίες-ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (SEMGU107)Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Βανέσσα Σκιαδέλλη, Αργύρης Γούναρης, Ηλίας Μπερτσιμάς, Κώστας Τσιμπάνης, Δήμητρα Κράλλη, Άννα Κεφάλα, Αγγελική Δημητρίου, Κωνσταντίνος Χειλάς
.
Πρακτική Άσκηση στην Εκπαίδευση STEM: Εκπόνηση και Εφαρμογή Ερευνητικού Project (STEM-ΔΕ14)Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Σύγχρονα ρεύματα στη Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών (STEM-ΔΕ2)Κ. Σκορδούλης - Κ. Στεφανίδου - Μ. Γεωργίου
Συνεργασία Ομάδας Open eClass (SEMGU119)Κώστας Τσιμπάνης
Σχεδιασμός και Προγραμματισμός εκπαιδευτικών ρομποτικών διατάξεων (Arduino, Lego Mindstorms, Rasberry Pi) (STEM-ΔΕ11)Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Τεχνολογικός Γραμματισμός και Εκπαίδευση STEM (STEM-ΔΕ3)Κωνσταντίνος Σκορδούλης