Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
DOKIMH (LABGU198)DOKIMOS
fmtulab_Αστικά Υδραυλικά Δίκτυα (LABGU175)Φιλιός A.E.
fmtulab_Στροβιλομηχανές (Θεωρία) (LABGU172)Φιλιός A.E.
Iστολογία Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών (LABGU162)Έλενα Μεντέ
OFFSET (LABGU241)Dr.Nomikos Spyridon
PUAS - FLUID MECHANICS (LABGU356)Andronikos Filios
PUAS - PROGRAMMING FOR ENGINEERS (LABGU363)Andronikos Filios
.
STUDIO V - Εφαρμογή Η/Υ στο Σχεδιασμό Κήπων (Ανθοκομία - Αρχιτεκτονική Τοπίου) (LABGU183)Ιωάννης Τσιρογιάννης
STUDIO VI - Σχεδιασμός τοπίου με χρήση Η/Υ (Ανθοκομία - Αρχιτεκτονική Τοπίου) (LABGU167)Ιωάννης Τσιρογιάννης
Tεχνολογία Αισθητήρων Τμ. Μηχ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών (LABGU330)Χάρης Λαμπρόπουλος
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (LABGU324)Ανδρόνικος Φιλιός
.
Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ (NETGU308)Λεκάκης Ιωάννης
Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ -Εργαστήριο (LABGU347)Λεκάκης Ιωάννης - Αντώνιος Μαϊτός - Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ (LABGU320)Ανδρόνικος Φιλιός
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (LABGU329)Ανδρόνικος Φιλιός
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. - ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (LABGU321)Ανδρόνικος Φιλιός
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι (LABGU333)Βούρος Αλέξανδρος - Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος
ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (LABGU346)Γεώργιος Καρράς
ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (LABGU236)Ευάγγελος Κανακάκης
.
ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΑΕ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (TESTGU167)Δημήτριος Γουργούλης
.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (LABGU120)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ
.
Αρδεύσεις - Στραγγίσεις Έργων Πράσινου (Ανθοκομία - Αρχιτεκτονική Τοπίου) (LABGU159)Ιωάννης Τσιρογιάννης
Αρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών (LABGU348)Δρ Στυλιανός Γεωργαντζίνος
Αστρονομία (LABGU168)Ειρήνη Περυσινάκη
.
Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανών (LABGU108) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (LABGU264)Νικόλαος Βουλγαράκης
Βιομηχανικοί αυτοματισμοί (LABGU104)Δημήτρης Σκαρλάτος
.
Βιοφυσική (LABGU142)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΝΟΥΔΗΣ
.
Γενική Χημεία (LABGU101)Θεοδώρα Νταλκαράνη
.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) (LABGU235)Αβραάμ Μαυρίδης
ΔΙΑΛΕΞΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ (LABGU309)Γεώργιος Καρράς
Εδαφολογία – Διαχείριση Εδαφικών Πόρων (ΤΕΙ Ηπείρου ΤεΓεω) (LABGU355)Ιωάννης Τσιρογιάννης
Ειδικά Θέματα Θερμοδυναμικής (LABGU122)ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
.
Εισαγωγή στην πληροφορική (LABGU216)Μιχάλης Μαρούσκος
.
Εισαγωγη στους Η/Υ - Τμημα Τεχνολ. Αεροσκαφών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (LABGU274)Βικτωρία Σγαρδώνη
.
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (LABGU138)ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΕΛΛΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) (LABGU208)Θεοχάρη Σταματίνα
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (LABGU295)Αντώνιος Φατσής
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι ΘΕΩΡΙΑ - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (LABGU294)Αντώνιος Φατσής
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (LABGU297)Αντώνιος Φατσής
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ ΘΕΩΡΙΑ - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (LABGU296)Αντώνιος Φατσής
Εμβολοφόροι Κινητήρες Εργαστήριο - Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Στερεας Ελλάδας (LABGU292)Αντώνιος Φατσής
.
Εμβολοφόροι Κινητήρες Θεωρία - Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (LABGU291)Αντώνιος Φατσής
.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (LABGU336)Δρ Γρηγόρης Βάρρας
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (LABGU230)Βασιλική Μπέλεση
Επιφάνειες Εκτύπωσης (LABGU202)Θεοδώρα Φιλιππακοπούλου
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (LABGU231)Βασιλική Μπέλεση
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LABGU265)Νικόλαος Βουλγαράκης
.
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ C.N.C. (LABGU102)Κυριάκος Μπαρούνης
.
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ C.N.C. (LABGU145)ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
.
Εργαστήριο ΜΕΚ (LABGU124)ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ
.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (LABGU284)Γεώργιος Πατακιούτας
Εργαστηριο Εισαγωγή στους Η/Υ - Τμημα Τεχνολογιας Αεροσκαφων ΤΕΙ Χαλκιδας (LABGU272)Βικτωρία Σγαρδώνη
.
Εργαστήριο Εμβολοφόρων Κινητήρων ΙΙ (OCGU117)Γιώργος Λεοντής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Κ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (OCGU121)Γιώργος Λεοντής
Εργαστήριο Θερμοδυναμικής (LABGU318)Γιώργος Λεοντής
.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ (LABGU308)Γεώργιος Καρράς
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ (LABGU271)Λενέτη Ελένη, Δημήτρης Κύρκας
Εργαστήριο Ρευστοδυναμικών Μηχανών (LABGU182)Μιχάλης Μέντζος
Εργαστήριο Τεχνολογία Αισθητήρων - Τμημα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας (LABGU273)Βικτωρία Σγαρδώνη
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ PROJECTS (LABGU227)Νεκτάριος Σπρίντζος
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ OFFSET (LABGU135)ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΕΛΛΗΣ
Εφαρμογές Εκτυπώσεων Μεγάλων Διαστάσεων & Μεταξοτυπίας - Θεωρία 2016-17 (LABGU332)Δρ.Γεώργιος Βλαχόπουλος
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ (LABGU221)Δρ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΟΦΣΕΤ (LABGU277)Δρ.Σπυρίδων Νομικός
.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (LABGU181)Δρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (LABGU234)Μάριος Τσιγώνιας
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Τμήμα Τεχν. Αεροσκαφών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (LABGU283)Βικτωρία Σγαρδώνη
.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι & ΙΙ - ΤΜ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (LABGU247)Αφροδίτη Κτενά
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τμ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (LABGU249)Αφροδίτη Κτενά
Ηλεκτρονικά Ι (Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.) (LABGU270)Χάρης Λαμπρόπουλος
.
Ηλεκτρονικά ΙΙ (Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.) (LABGU341)Χάρης Λαμπρόπουλος
.
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (LABGU351)Βικτωρία Σγαρδώνη
.
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (COMPGU132)Σωκράτης Καπλάνης
.
ΗΦΑΙΣΤΙΟΛΟΓΙΑ (LABGU248)Μάριος Τσιγώνιας
Θερμοδυναμική (NETGU295)Δημήτριος Αυλωνίτης
.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (LABGU299)Αντώνιος Φατσής
Θετικές Επιστήμες Β Τάξη Γυμνασίου (LABGU191)Μαρία Τζελέπη
Θετικές Επιστήμες Τάξη Α Γυμνασίου (LABGU190)Μαρία Τζελέπη
Θετικές Επιστήμες Τάξη Γ Γυμνασίου (LABGU192)Μαρία Τζελέπη
Θεωρητικές Α Τάξη Γυμνασίου (LABGU187)Μαρία Τζελέπη
Θεωρητικές Επιστήμες Β Τάξη Γυμνασίου (LABGU188)Μαρία Τζελέπη
Θεωρητικές Επιστήμες Τάξη Γ Γυμνασίου (LABGU189)Μαρία Τζελέπη
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO (LABGU325)Δήμητρα Δούμα, Δημήτρης Κύρκας
Καύσιμα - Λιπαντικά (NETGU296)Δημήτριος Αυλωνίτης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΙΙ (LABGU114)Δρ Ιωάννης Δρίτσας
.
Μαθηματικά Γ Γυμνασίου (LABGU186)Μαρία Τζελέπη
Μαθηματικά ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου (LABGU185)Γιώργος Μανεαδης
ΜΕΛΑΝΙΑ (LABGU207)Θεοχάρη Σταματίνα
Μετάδοση Θερμότητας (LABGU106)Σωκράτης Καπλάνης
.
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (LABGU300)Αντώνιος Φατσής
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ Ι εαρινό (LABGU344)Γεώργιος Βλαχόπουλος
Μηχανικές Διαμορφώσεις & Σχεδιασμός Καλουπιών (LABGU121)Κυριάκος Μπαρούνης
.
Μηχανικές Ταλαντώσεις και Θεωρία Μηχανισμών (LABGU152)ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ - ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (LABGU100) Γεώργιος Μπαράκος
.
Μηχανική των Ρευστών (LABGU364)Δημήτριος Αυλωνίτης
.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι (LABGU246)Δρ Στυλιανός Γεωργαντζίνος
Μηχατρονική (LABGU109) Γεώργιος Χαμηλοθώρης
Μικρουπολογιστες (LABGU322)Βικτωρία Σγαρδώνη
.
Μικροϋπολογιστές (COMPGU157)ΣΙΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
Νέες Τεχνολογίες Εκτύπωσης (LABGU194)Μάριος Τσιγώνιας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - PRINTED ELECTRONICS / RFID / ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (LABGU150)Δρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ
Οργάνωση Εγκαταστάσεων Γραφικών Τεχνών (LABGU218)Κίμων Θεοδωρόπουλος
Πληροφορική με εφαρμογές στατιστικής (LABGU301)Δημήτρης Λέκκας
ΠΟΩΔΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (LABGU310)Γεώργιος Καρράς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (C.A.M.) (LABGU141)Κυριάκος Μπαρούνης - Αντιγόνη Μπαρούνη
.
Ρευστομηχανική ΙΙ (LABGU111)ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Σεμιναρια επι των εφαρμογων του λογισμικου CATIA (LABGU140)Socratis Kaplanis
.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΤΕΙ Ηπείρου Τεχν. Γεωπόνων ΦΠ (LABGU359)Ιωάννης Τσιρογιάννης
ΣΗΜΑΝΣΗ και ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΤΔΠ (LABGU262)Νικόλαος Βουλγαράκης
Στροβιλοκινητήρες Εργαστήριο - Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (LABGU293)Αντώνιος Φατσής
.
Σύνθετα Αποικοδομήσιμα Υλικά Συσκευασίας (LABGU134)Μάριος Τσιγώνιας
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Αεροσκαφών (σύγγραμμα) (LABGU103)Δρ Βασίλης Σπαθόπουλος
.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (LABGU307)Γεώργιος Καρράς
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (LABGU302)Δημήτρης Κύρκας
Σχεδίαση και Δημιουργία Πολυμεσικών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών (LABGU116)Franca Pantano
.
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ (LABGU314)Δρ Στυλιανός Γεωργαντζίνος
Σχεδιασμός Γράμματος (LABGU306)Μάριος Τσιγώνιας
Σχεδιασμός και Κατασκευή Καλουπιών με συστήματα CAD/CAM (LABGU143)Κυριάκος Μπαρούνης
.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (LABGU155)Μάριος Τσιγώνιας
Σχεδιασμός Συσκευασίας - Sweet CHOice (LABGU354)Μάριος Τσιγώνιας
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΘΕΩΡΙΑ (LABGU157)Αναστάσιος Πολίτης
ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΓΕΩ, Φυσική - Κλιματική αλλαγή και γεωργία (Εργαστήριο) (LABGU343)Ιωάννης Τσιρογιάννης
.
Τεχνικές Προσομοίωσης στην Αρχ. Τοπίου (Τμ. Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου) (LABGU233)Ιωάννης Τσιρογιάννης
Τεχνολογία Αισθητήρων - Τμήμα Τεχνολ. Αεροσκαφών ΤΕΙ Στερεας Ελλάδας (LABGU286)Βικτωρία Σγαρδώνη
.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - Θ (LABGU258)Νικόλαος Βουλγαράκης
Τεχνολογία Οχημάτων Εργαστήριο (LAB345)Γιώργος Λεοντής
Τεχνολογία Ρύπανσης (LABGU125)ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
.
Τεχνολογία Υλικών (LABGU289)Βασίλης Σταθόπουλος
.
Τεχνολογία Υλικών (LABGU327)Δημήτριος Αυλωνίτης
.
Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων (TELEGU136)ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ (LABGU117)ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Δρ. Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός
Τυπογραφικός Σχεδιασμός Εντύπου (LABGU219)Κίμων Θεοδωρόπουλος
Υγιεινή Περιβάλλοντος - Εργαστήριο (LABGU200)Θεοδώρα Φιλιππακοπούλου
ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (LABGU209)Θεοχάρη Σταματίνα
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (LABGU213)Ανδρόνικος Φιλιός
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (LABGU298)Αντώνιος Φατσής
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (LABGU360)ΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ / FLEXOGRAPHY (LABGU136)Δρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ
.
Φυσική Γ Κατεύθυνσης (LABGU212)Κυριάκος Κούζλογλου
ΦΥΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ, ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ (LABGU316)Δρ Γρηγόρης Βάρρας
ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (LABGU331)Γεώργιος Καρράς
Χημεία Γραφικών Τεχνών (LABGU210)Δρ. Θεοχάρη Σταματίνα
Χρηματοοικονομική Ανάλυση με EXCEL (LAWGU130)Καλλιόπη Τίγκα
Χρώμα Γραφικών Τεχνών (LABGU196)Μάριος Τσιγώνιας
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (LABGU323)Βικτωρία Σγαρδώνη
.
Ψηφιακές Εκτυπώσεις (LABGU131)Μάριος Τσιγώνιας