Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Game Theory & Optimization Preparatory Course (SOCGU280)John A. Paravantis
.
Geopolitics of Energy (SOCGU291)Athanasios Platias & John A. Paravantis
.
Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια: "συγγενείς τόποι" μνημειακής ταυτότητας (SOCGU241)Ελένη Γαβρά
ΔΕΣ-ΠΜΣ-ΕΠΝΕΠ-Μέθοδος Έρευνας & Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών με χρήση Εργαλείων Η/Υ & Στατιστικής (SOCGU272)Νικόλαος Κουτσουπιάς
ΔΕΣ-ΠΜΣ-ΕΣΔΥΣ- Ηλεκτρονικό Εμπόριο  (SOCGU265)Ν. Κουτσουπιάς, Α. Μποζίνης
ΔΕΣ-ΠΜΣ-ΕΣΔΥΣ-Εφαρμογές Στατιστικής, Ανάλυσης Δεδομένων & Οικονομετρίας (SOCGU264)Ν. Κουτσουπιάς/Θ. Δεργιαδές
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (SOCGU266)Αλεξάνδρα Μπούνια και Μαίρη Παναγιωτίδη
.
Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Έρευνα & την Καινοτομία (SOCGU273)Ιωάννης Παραβάντης, Φωτεινή Ασδεράκη & Ευάγγελος Γαζής
.
Διεθνές Περιβάλλον Ναυτιλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) (SOCGU297)Ιωάννης Παραβάντης
.
ΕΚΠ 62-Διπλωματικές (ΕΑΠ2018)Αμαλία Σταφυλά
Ενεργειακοί Πλουτοπαραγωγικοί Πόροι & Γεωπολιτικά Γεωστρατηγικά Ζητήματα (SOCGU270)Αθανάσιος Πλατιάς & Ιωάννης Παραβάντης
.
Θεωρία Παιγνίων (Σχολή Εθνικής Ασφάλειας) (SOCGU281)Ιωάννης Παραβάντης
.
κοινωνιολογία των θρησκειών (SOCGU198)KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ZOΡΜΠΑΣ
.
Μεθοδολογία Έρευνας (SOCGU285)Ιωάννης Παραβάντης
.
Οικονομικά της Υγείας (SOCGU202)Αθανάσιος Βοζίκης
Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίκηση» Κατερίνη: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - Σταφυλά Αμαλία (SOCGU284)Αμαλία Σταφυλά
Σεμινάριο Διδακτικο – Διορθωτική Παρέμβαση, Αθηνά Τεστ (SOCGU282)Τίνα Βρέντζου
Ψυχολογία της Μάθησης-Γνωστική Ψυχολογία (SOCGU222)Κωνσταντίνος Π. Χρήστου
.