Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Droit de l'Union européenne (LAWGU235)Αντώνιος Μανιάτης
DROIT DU TOURISME (LAWGU346)Αντώνιος Μανιάτης
European Union Law (LAWGU237)Αντώνιος Μανιάτης
HDR (LAWGU273)Αντώνιος Μανιάτης
HDR EN DROIT PUBLIC ()Αντώνιος Μανιάτης
L'INCERTITUDE EN DROIT ET EN-DROIT (LAWGU354)Αντώνιος Μανιάτης
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN DROIT EUROPÉEN (LAWGU366)Αντώνιος Μανιάτης
MBA-MAN_ACC (LAWGU212)Κωνσταντίνος Στεφάνου
MLAW590 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (LAWGU303)Αντώνιος Μανιάτης
Αναθεώρηση του ΣΥντάγματος (LAWGU128)Αντώνιος Μανιάτης
Αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας (LAWGU151)Αντώνιος Μανιάτης
Αρχές Μάνατζμεντ & Στρατηγικής (ΠΜΣ στη Δ.Δ.) (LAWGU306)Χαρίσιος Αχίλλας - Δημήτρης Αηδόνης - Χρήστος Κεραμυδάς
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (LAWGU359)Αντώνιος Μανιάτης
Διαχείριση Αποθεμάτων και Συστήματα αποθήκευσης (LAWGU348)
Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (ΠΜΣ στη Δ.Δ.) (LAWGU314)Χαρίσιος Αχίλλας - Σωτήρης Δημητριάδης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΧΤ) - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (LAWGU331)Αντώνιος Μανιάτης
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (LAWGU253)Αντώνιος Μανιάτης
ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (LAWGU257)Αντώνιος Μανιάτης
Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος (LAWGU249)Αντώνιος Μανιάτης
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LAWGU349)
Διοικητική Χρηματοοικονομική- ΜΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (LAWGU194)Δημήτριος Καινούργιος
ΔΧΤ60 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (LAWGU124)Αντώνιος Μανιάτης
ΔΧΤ60 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (LAWGU125)Αντώνιος Μανιάτης
Ειδικά θέματα εφοδιαστικής και σύγχρονες εξελίξεις στην εφοδιαστική (LAWGU352)
Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα (LAWGU350)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (LAWGU258)Αντώνιος Μανιάτης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (LAWGU358)Αντώνιος Μανιάτης
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (LAWGU127)Αντώνιος Μανιάτης
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (LAWGU342)Χρήστος Κεραμυδάς / Ευάγγελος Σαμπράκος
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ()Αηδόνης Δημήτριος / Κωνσταντίνος Ζαπουνίδης / Δημήτρης Φωλίνας/Nαούμ Τσολάκης
Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ηγεσία και Μάνατζμεντ (LAWGU192)Σπύρος Αβδημιώτης
ΠΜΣ "Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)"-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (LAWGU204)Αμαλία Σταφυλά
ΠΜΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (LAWGU294)Δημήτρης Αηδόνης
ΠΜΣ - Πράσινες και Αντίστροφες Εφοδιαστικές Αλυσίδες (LAWGU102)Χ. Αχίλλας | Δ. Αηδόνης | Ν. Τσολάκης
ΠΜΣ στην Εφοδιαστική - Διπλωματικές Εργασίες (LAWGU325)Χαρίσιος Αχίλλας
ΠΜΣ-2019-2020 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (LAWGU317)Δημήτρης Αηδόνης - Δημήτρης Φωλίνας - Χρήστος Κεραμυδάς
Πράσινες Εφοδιαστικές Αλυσίδες (LAWGU351)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LAWGU344)Παναγιώτης Τσαρουχας / Ευάγγελος Ψωμάς
ΤΔΣΕ-ΠΜΣ Διαχείριση Αποθεμάτων και Συστήματα Αποθήκευσης (LAWGU101)Δημήτριος Φωλίνας
ΤΔΣΕ-ΠΜΣ Ειδικά Θέματα Εφοδιαστικής (LAWGU184)Ν. Βουλγαράκης, Δ. Τριανταφύλλου
ΤΔΣΕ-ΠΜΣ Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα (LAWGU175)Δ. Φωλίνας
ΤΔΣΕ-ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LAWGU191)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΪΔΗΣ
ΤΔΣΕ-ΠΜΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (LAWGU205)Κεραμυδάς Χρήστος - Βρόντος Χρήστος - Σαμπράκος Ευάγγελος
ΤΔΣΕ-ΠΜΣ Συστήματα Ποιότητας στην Ε.Α. (LAWGU100)Παναγιώτης Τσαρούχας