Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
AVOCATURE (LAWGU276)Αντώνιος Μανιάτης
BLOCKCHAIN LAW (LAWGU301)Αντώνιος Μανιάτης
Contratación pública y colaboración público-privada tras las directivas de 2014 (LAWGU223)Αντώνιος Μανιάτης
DIRITTI UMANI (LAWGU240)Αντώνιος Μανιάτης
Droit de l'environnement (LAWGU305)Αντώνιος Μανιάτης
DROIT PUBLIC AFRICAIN (LAWGU304)Αντώνιος Μανιάτης
DRONE LAW AND ARTIFICIALLY INTELLIGENT LAW (LAWGU260)Αντώνιος Μανιάτης
EGYPTIAN MARITIME LAW (LAWGU327)Αντώνιος Μανιάτης
Grundrechte (LAWGU282)Αντώνιος Μανιάτης
LA MIGRATION EUROPÉENNE ET LE DROIT À L'HOSPITALITÉ (LAWGU356)Αντώνιος Μανιάτης
NUMÉRIQUE ET ORDRE PUBLIC (LAWGU357)Αντώνιος Μανιάτης
PUBLIC LAW OF ZAMBIA (LAWGU288)Αντώνιος Μανιάτης
QUALIFICATION DROIT PUBLIC (LAWGU291)Αντώνιος Μανιάτης
SERRA HÚNTER (LAWGU307)Αντώνιος Μανιάτης
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) (LAWGU300)Αντώνιος Μανιάτης
SPORTS LAW (LAWGU326)Αντώνιος Μανιάτης
TRAVEL LAW (LAWGU329)Αντώνιος Μανιάτης
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (LAWGU122)Σταύρος Μεταξάς
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (LAWGU123)Σταύρος Μεταξάς
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (LAWGU110)Ηλίας Τσακάλης ΠΕ09
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών (LAWGU111)Ηλίας Τσακάλης ΠΕ09
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (LAWGU328)Αντώνιος Μανιάτης
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (LAWGU228)Αντώνιος Μανιάτης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (LAWGU347)Αντώνιος Μανιάτης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΙ (LAWGU319)ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΔΙΚΑΙΟ (LAWGU313)Αντώνιος Μανιάτης
ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (LAWGU245)Αντώνιος Μανιάτης
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (LAWGU274)Αντώνιος Μανιάτης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (LAWGU244)Αντώνιος Μανιάτης
ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (LAWGU320)ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (LAWGU336)Αντώνιος Μανιάτης
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (LAWGU309)Αντώνιος Μανιάτης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (LAWGU116)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΚΚΑΣ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ (LAWGU290)Αντώνιος Μανιάτης
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΙ (LAWGU118)Αντώνιος Μανιάτης
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAWGU355)Αντώνιος Μανιάτης
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (LAWGU353)Αντώνιος Μανιάτης
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (LAWGU363)Αντώνιος Μανιάτης