ΠεριγραφήΤο μάθημα αναφέρεται στις Θεωρίες Μάθησης, με κύριο στόχο την κατανόησή τους με απλά παραδείγματα και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός στην τάξη.

Στόχοι  1. Να μάθουν οι υποψήφιοι τον ορισμό της Μάθησης.
  2. Να μάθουν οι υποψήφιοι τις θεωρίες μάθησης. (Γνωστικές Θεωρίες,Κοινωνικογνωστικές, γνωστικές, εποικοδομητικές)
  3. Να γίνουν ικανοί οι υποψήφιοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα της τάξης, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη θεωρία μάθησης.
  4. Να γίνουν ικανοί οι υποψήφιοι να συγκρίνουν τις θεωρίες Μάθησης και να αναφέρονται στα πλεονεκτήματα και τα μειομεκτήματά τους.
  5. Να γίνουν ικανοί οι υποψήφιοι να γράφουν δοκίμιο, καλύπτοντας τις ανάγκες των εξετάσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος  1. Ορισμός της Μάθησης.
  2. Συμπεριφοριστικές Θεωρίες Μάθησης (Pavlof, Scinner, Watson, Thorndike..)
  3. Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης (Κοινωνικογνωστικές, γνωστικές, εποικοδομητικές)

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΤα αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής στην Μετεκπαίδευση.