Σημειώματα σχετικά με τα δικαιώματα Πνευματικής ΙδιοκτησίαςΓια το υλικό του παρόντος μαθήματος ισχύουν τα ακόλουθα σημειώματα.

 

Σημείωμα Αναφοράς 

Copyright Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet, Γεώργιος Κουρουπέτρογλου 2013. Γεώργιος Κουρουπέτρογλου. «Τίτλος Κειμένου». Έκδοση: Αρ. Έκδοσης. Αθήνα «Έτος». Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση εδώΗμερομηνία ανάρτησης.

 

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.

  

Η άδεια αυτή ανήκει στις άδειες που ακολουθούν τις προδιαγραφές του Oρισμού Ανοικτής Γνώσης [2], είναι ανοικτό πολιτιστικό έργο [3] και για το λόγο αυτό αποτελεί ανοικτό περιεχόμενο [4]. 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed. el

[2] http://opendefinition.org/okd/ellinika/

[3] http://freedomdefined.org/Definition/El

[4] http://opendefinition.org/buttons/

 

Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

  • Το Σημείωμα Αναφοράς
  • Το Σημείωμα Αδειοδότησης
  • Τη δήλωση διατήρησης Σημειωμάτων
  • Το σημείωμα χρήσης έργων τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.