ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013  1.88 MB08-03-2015
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013  1.25 MB08-03-2015
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργία προσβάσιμων PDF από προσβάσιμα MS-Word και MS-PowerPoint 2010  1.95 MB04-03-2014
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από Libre Office4.0 Writer & Impress  808.02 KB04-03-2014
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από προσβάσιμα MS-Word και MS-Power Point 2007  2.11 MB04-03-2014
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013  1.15 MB08-03-2015
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013  619.59 KB08-03-2015
Σύντομες οδηγίες δημιουργίαw προσβάσιμων PDF από προσβάσιμα MS-Word & MS-PowerPoint 2010  1.16 MB04-03-2014
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από προσβάσιμα MS-Word & MS-PowerPoint 2007  1.15 MB04-03-2014
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα Libre Office4.0 Writer&Impress  261.85 KB04-03-2014