Προδιαγραφές Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

 Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε το κείμενο των προδιαγραφών για τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα και την αντίστοιχη βιντεοπαρουσίαση από την σχετική κατάρτιση, μαζί με τις διαφάνειες.