Θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Για την προσβασιμότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου έχει αναπτυχθεί ένα διακριτό ανοικτό μάθημα με τίτλο, "Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτά Μαθήματα - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι" το οποίο είναι διαθέσιμο στο παρόν σύνδεσμο.

 

To μάθημα αυτό έχει ως αντικείμενο τα ζητήματα των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Δ.Π.Ι.) σε σχέση πάντα με ανοικτά μαθήματα και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

 

Aπευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στο προσωπικό υποστήριξης.

Ξεκινήστε από τους Οδηγούς της 2ης Ενότητας.

         - Οδηγός: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανοικτά/οί Μαθήματα/Πόροι          
         - Πρακτικός Οδηγός Αντικατατάστασης Περιεχομένου

 

 

Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτά Μαθήματα - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Ανοικτό ψηφιακό μάθημα που έχει ως αντικείμενο τα ζητήματα των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Δ.Π.Ι.) σε σχέση πάντα με ανοικτά μαθήματα και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.