Διαδικασία ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων

Στην παρούσα ενότητα προτείνετε μία διαδικασία ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων, πρότυπα αρχεία για παρουσιάσεις και σημειώσεις. 

 

Συμπεριλαμβάνεται ένας αναλυτικός οδηγός ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων στην πλατφόρμα OpeneClass 2.9. 

 

 

Διάγραμμα ροής

Ανάπτυξη ΑΨΜ : Διάγραμμα ροής
Ανάπτυξη ΑΨΜ : Διάγραμμα ροής
Στοιχεία Ελέγχου Εφικτότητας.xlsx

Φύλλο επεξεργασίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της εφικτότητας.

 

Πρότυπα αρχεία (templates)

Συμπεριλαμβάνονται τα πρότυπα αρχεία (templates) του ΕΚΠΑ ως παράδειγμα. Έχουν ληφθεί υπόψην οι Οδηγίες Αναφοράς και Σύνταξης Σημειωμάτων.

 

Παρατηρείστε ότι στο σημείωμα αναφοράς θεωρείται ότι το ίδρυμα και ο διδάσκων είναι συνδικαιούχοι.

Αρχεία:

Template MS-Word-2013_v2.docx
prototype_template_MS-PowerPoint_2013_v2.pptx

 

Bήμα 1. Συγκέντρωση και καταγραφή πληροφοριών μαθήματος (ΔΕΠ, Προσωπικό Υποστήριξης)

 

Έντυπο_Καταγραφής_Πληροφοριών-(version 1.02 - Απρ. 2014).doc

Το έντυπο καταγραφής πληροφοριών που πρέπει να συμπληρωθεί από τους διδάσκοντες ή σε συνεργασία μαζί τους.

Έντυπο_Καταγραφής_Πληροφοριών-(version 1.02 - Απρ. 2014).pdf

 

Bήμα 2.  Διευθέτησης θεμάτων δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δείτε την αντίστοιχη θεματική ενότητα και το σχετικό ανοικτό μάθημα.

 

Bήμα 3.  Διαμόρφωση υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας (προαιρετικό)

Δείτε την αντίστοιχη θεματική ενότητα και το σχετικό ανοικτό μάθημα.

 

Bήμα 4. Aνάρτηση πληροφοριών, μεταδεδομένων και υλικού μαθήματος

Οδηγός Ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων.docx

Αναλυτικός οδηγός ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων στην πλατφόρμα OpeneClass 2.9. Απευθύνεται στο προσωπικό υποστήριξης.

Οδηγός Ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων.pdf
Βιντεοπαρουσίαση Οδηγιών Ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων (Open eClass 2.9)

Σύνδεσμος για κατέβασμα των αρχείων βίντεο.