Χρήση της πλατφόρμας Open eClass ως μέλος της ομάδας υποστήριξης

Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας Open eClass, έκδοση 2.9 από τα μέλη του προσωπικού υποστήριξης των τμημάτων για την ανάπτυξη ανοικτών μαθημάτων βάσει των προδιαγραφών.