Διαχείριση πλατφόρμας Open eClass

Συμπεριλαμβάνει τις οδηγίες διαχείρισης της πλατφόρμας Open Eclass, έκδοση 2.9. Απευθύνεται προς τους διαχειριστές της πλατφόρμας Open Eclass.

 

 

Εγχειρίδια διαθέσιμα διαδικτυακά

Εγχειρίδια εφαρμογής OpeneClass