Βιντεοσκόπηση - Εξοπλισμός και Οδηγίες

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται βασικές οδηγίες για τη βιντεοσκόπηση διαλέξεων. Περιλαμβάνονται βασικές οδηγίες για τους εικονολήπτες και ο απαραίτητος εξοπλισμός.