Διαχείριση της πλατφόρμας OpenDelos

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας OpenDelos είναι σε εξέλιξη. Νέο υλικό θα προστίθεται σταδιακά.

Η πλατφόρμα OpenDelos θα διαχειρίζεται και δημοσιοποιεί εκπαιδευτικό βίντεο, όπως βιντεοδιαλέξεις.

 

Χαρακτηριστικά

Πλατφόρμα Δήλος -Αποτύπωση λειτουργικότητας και διαδικασιών.pdf
Σχεδιασμός
Πλατφόρμα Δήλος -Αποτύπωση λειτουργικότητας και διαδικασιών.doc
Σχεδιασμός

Προδιαγραφές αρχείων

Προδιαγραφές αρχείων βίντεο
για την μεταφόρτωση στην πλατφόρμα OpenDelos
Προδιαγραφές αρχείων βίντεο
για την μεταφόρτωση στην πλατφόρμα OpenDelos
Οδηγίες μετατροπής Video Format αρχείων καταγεγραμμένων σε SD κάρτα IP Κάμερας
για την μεταφόρτωση στην πλατφόρμα OpenDelos
Οδηγίες μετατροπής Video Format αρχείων καταγεγραμμένων σε SD κάρτα IP Κάμερας
για την μεταφόρτωση στην πλατφόρμα OpenDelos