Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης εικονοροών

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται μία εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης εικονοροών και αφορά τόσο τις ζωντανές μεταδόσεις (live streaming) όσο και την κατά απαίτηση μετάδοση (video on demand) βίντεο.