Συγχρονισμός Διαφανειών με την εφαρμογή SlideRecorder

Ο σκοπός της εφαρμογής είναι να διευκολύνει το συγχρονισμό των διαφανειών. H εφαρμογή SlideRecorder μπορεί να εγκατασταθεί στο Η/Y σταθερό ή φορητό του διδάσκοντα προκειμένου να καταγράφει τις διαφάνειες (ή ότι εμφανίζεται στην οθόνη) και τους χρονισμούς. Παράγει εικόνες και ένα xml αρχείο το οποίο κρατά τις χρονικές στιγμές των εναλλαγών με μια απόκλιση 1.5 δευτερόλεπτου κατά μέσο όρο.

Η υπό ανάπτυξη πλατφόρμα OpenDelos θα μπορεί να λάβει ως είσοδο τα προϊόντα της εφαρμογής SlideRecorder.

 

Η εφαρμογή SlideRecorder, έκδοση 0.7

Εγχειρίδιο

Slide Recorder User Manual v1.2 (Gre).pdf
Slide Recorder User Manual v1.2 (Eng).pdf

Η εφαρμογή

Slide Recorder ver 0.7.rar